เปิดขึ้นเพื่อศึกษาข้อมูล MSSQL และระบบปฏิบัติการ CentOS มิได้เปิดขึ้นเพื่อจุดประสงค์การพานิชย์ใดๆทั้งสิ้น
ติดต่อ GM E-Mail : chain@sgz.onmicrosoft.com/b>